તમારું બાળક અને તમારો સ્માર્ટફોન. કોને કેટલો સમય આપો છો?

સ્માર્ટફોનથી આપણા સૌની જિંદગી બદલાઈ રહી છે – આપણે માનીએ છીએ એના કરતાં ઘણી જુદી જુદી રીતે.

આજે એક જ પરિવારના લોકો, એક જ રૂમમાં બેઠા હોય, પણ સૌ પોતપોતાના મોબાઇલમાં પરોવાયેલા હોય એવાં દૃશ્યોની નવાઈ નથી. થોડા સમય પહેલાં, દાદા-દાદીઓને પરિવાર તેમના તરફ પૂરતું ધ્યાન આપતો નથી એવી ફરિયાદ હતી, પણ હવે તેઓ પોતે પણ વોટ્સએપમાં મશગૂલ થવા લાગ્યાં છે. પણ, જેના હાથમાં હજી સ્માર્ટફોન આવ્યા નથી, એ નાનાં બાળકોને, મમ્મી-પપ્પાનું સ્માર્ટફોનનું જબરું વળગણ કેવી અસર થાય છે એ વિચરવાની તાતી જરૂર છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.