પ્રિન્ટ કમાન્ડ કેન્સલ કેવી રીતે કરશો? testing with samir bhai

કમ્પ્યુટરમાંથી પ્રિન્ટ કાઢતી વખતે તમે ક્યારેક ને ક્યારેક પ્રિન્ટરમાં કાગળ ફસાઈ જવાની સમસ્યાનો સામનો કર્યો હશે. એ સિવાય અન્ય કોઈ કારણસર પણ આપણે આપેલી પ્રિન્ટ, પ્રિન્ટર પ્રિન્ટ કરે નહીં એવું બની શકે. તકલીફ ત્યારે સર્જાય જ્યારે આપણે એ જ પ્રિન્ટ ફરી મેળવવી હોય અથવા તો ત્યાર પછી લેવાની બધી પ્રિન્ટ પણ ખોરવાઈ જાય.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.