ફેસબુકનો ડેટા ફરી હેક થયો!

શું થયું અને કેવી રીતે થયું?

તમે જાણતા હશો કે ફેસબુકમાં તમે લોગઇન હો ત્યારે તમારા પેજને જ્યારે બીજા કોઈ મુલાકાતીઓ જોઈ રહ્યા હોય ત્યારે તેમને એ પેજ કેવું દેખાશે તે તમે પોતે જોઈ શકો છો. આ માટે ફેસબુક “વ્યૂ એઝ નામની સગવડ આપે છે. આ ફીચર પાછળની ટેકનોલોજી સાદા શબ્દોમાં સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો, આપણે ફેસબુકમાં લોગઇન હોઇએ ત્યારે આપણું પેજ અન્ય કોઈ વ્યક્તિને કેવું દેખાશે એ આપણને બતાડવા માટે ફેસબુક આપણા એકાઉન્ટનું એક ખાસ પ્રકારનું એક્સેસ ટોકન તૈયાર કરે છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.